Category: Doradztwo zawodowe

Konferencja Programu „Laboratorium” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

6 marca 2018r., uczniowie klasy III C gim. uczestniczyli w konferencji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu pt. „Laboratorium” w powiecie kętrzyńskim. W konferencji wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Burmistrz Miasta Reszla – Marek Janiszewski, Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk Technicznych UW-M – dr. Jerzy Domański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – Grzegorz Prokop, Prezesa Zarządu REMA S.A. – Stefan Kołakowski, Ewa Wierczuk z W-M ODN. Więcej »

Wycieczka do MTI FURNINOVA w Kętrzynie

W dniach 8 i 19 stycznia 2018r. uczniowie klas III Gim. w ramach II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”, zwiedzili polsko-szwedzką spółką produkującą wysokiej jakości meble tapicerowane MTI FURNINOVA  w Kętrzynie.

Podczas prezentacji stanowisk nasi uczniowie mogli zobaczyć poszczególne etapy produkcji mebli jak i spróbować własnych sił w procesie tworzenia.  Największym zainteresowaniem cieszyły stanowiska: monter korpusów, tapicer, szwaczka,  pakowacz, klejarz, operator wózka widłowego, projektant mebli. Więcej »

Etapy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

  1. Od 4.05 do 9.06. 2017 roku wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  2. Od 23.06 do 27.06. godz. 14.00. Dostarczenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Należy to zrobić osobiście lub przez osobę upoważniona (rodzic, rodzeństwo, krewni).
  3. 30.06.2017 rok godz. 10.00. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 30.06 do 10 07.2017 roku. Dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (tylko dla uczniów, którzy wybrali technikum). Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
  5. 11.07.2017 godz. 10.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.

Portal – doradztwo zawodowe

Przedstawiam Państwu portal internetowy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizowanego w Naszej szkole projektu
Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego
i internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

realizowanego przez KOWEZiU.

Z portalu mogą korzystać uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz doradcy zawodowi i liderzy doradztwa.

Adres internetowy, o którym mowa to:

www.doradztwozawodowe-koweziu.pl