Archive for Wrzesień, 2016

Zaproponuj książkę !!

Biblioteka szkolna wzięła udział w dwóch projektach mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. W ramach realizacji pierwszego z projektów ” Książki naszych marzeń” biblioteka szkolna pozyskała środki na zakup nowości książkowych. Dzięki tym zakupom nasz księgozbiór wzbogacił się o 173 pozycje książkowe. Zakupy podyktowane były realnymi potrzebami dzieci. Obecnie biblioteka realizuje drugi projekt edukacyjny pt:        ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3″, o którym już informowaliśmy.  W ramach tego projektu planowane są kolejne zakupy nowości wydawniczych, wymiana lektur zniszczonych i zaczytanych oraz wyposażenie biblioteki w najnowsze słowniki i pomoce dydaktyczne. Bardzo zależy nam, aby spełnić oczekiwania uczniów i zakupić literaturę, która rozbudzi w nich potrzebę czytania. Właśnie dlatego powstało pudełko życzeń, które „obiegło” całą szkołę. Rezultat jest zaskakujący 🙂 Zobaczcie sami! Więcej »

Jak powstaje chleb ?

Ocenia się, że pieczywo spożywano nawet 12 tysięcy lat temu. Nasi przodkowie rozgniatali między kamieniami nasiona zbóż, mieszali je z wodą i przyrządzali ciasto, które wypiekali w postaci placków, zwanych podpłomykami. Taki chleb łatwo było łamać. Stąd w wielu kulturach na całym świecie wziął się powszechnie znany zwyczaj łamania się chlebem.

                                              ( “ Słownik symboli” W. Kopalińskiego )

Dzieci z klasy III c uczyły się jak powstaje chleb w dzisiejszych czasach. Spróbowały też upiec jeden bochenek. Wykorzystały przepis umieszczony w podręczniku “ Nasza szkoła”. Smakowity aromat roznosił się po klasie przez wszystkie lekcje . Wreszcie pod koniec ostatniej lekcji można było spróbować… Mówimy Wam – po prostu pycha!!!!!!!

                            Krystyna Szulc & Katarzyna Ciborska

dsc_1632

Więcej »

„Sprzątanie Świata 2016 – Podaj dalej…Drugie życie odpadów”

Dnia 16.09.2016 r. uczniowie szkoły – kl III edukacji wczesnoszkolnej, kl. IV – VI szkoły podstawowej i kl I-III gimnazjum oraz nauczyciele, a także pracownicy administracji i obsługi szkoły sprzątali przez 2 godziny wyznaczone rejony. Obejmowały one obejście szkoły, ulice, place i pobliskie pola na Osiedlu Piastowskie. Więcej »

Biblioteka szkolna promuje czytelnictwo

Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu promującego czytelnictwo pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – PRIORYTET 3”. Celem tego projektu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  W ramach realizacji PRIORYTETU 3  nasza biblioteka szkolna pozyskała środki finansowe na uatrakcyjnienie księgozbioru. Zakup nowości poprzedzony będzie przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów badającej ich czytelnicze zainteresowania i potrzeby. To umożliwi dokonanie wyboru najciekawszych pozycji książkowych zarówno dla najmłodszych czytelników, jak i młodzieży.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji placówek bibliotecznych oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy do podania swojej propozycji dotyczącej zakupu konkretnych nowości książkowych ( codziennie od 8 do 16 w bibliotece  szkolnej).

Anna Banasiak & Joanna Widuto

Narodowe Czytanie „Quo vadis”

3 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie odbyło się Narodowe Czytanie „Quo  vadis” Henryka Sienkiewicza. Fragmenty dzieła noblisty czytali  m.in. Burmistrz Miasta pan Krzysztof Hećman, radna pani Helena Szymkiewicz i dyrektor MOSiR pani Emilia Kaczmarek. Jesteśmy dumni z tego, że wśród publiczności znaleźli się  uczniowie  naszej szkoły, którzy poświęcili swój wolny czas, by wziąć udział w tej uroczystości. Dzień wcześniej uczniowie klasy I c gimnazjum wraz z panią Joanną Widuto wzięli udział w podobnej uroczystości w  Powiatowej Bibliotece Publicznej. Gimnazjaliści wysłuchali fragmentów „Quo vadis”, sami również włączyli się do wspólnego czytania. Kolejne Narodowe Czytanie już za rok!

Więcej »

Nowe zasady oceniania w Zespole Szkół Nr 1 – średnia ważona.

Od 1 września 2016 r. w klasach 4-6 SP oraz 1-3 gimnazjum obowiązują nowe zasady oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie Szkoły.

Zmiany te mają na celu ujednolicenie zasad oceniania oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen np. korzystając z dziennika elektronicznego Librus, który na bieżąco wylicza średnią ważoną ocen cząstkowych. Więcej »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Punktualnie o godzinie 9.00 w dużej hali sportowej rozpoczęła się uroczystość inaugurująca rok szkolny 2016/2017. Dyrektor szkoły pani Bożena Mickiewicz przywitała wszystkich uczniów, w sposób szczególny pierwszoklasistów. W swoim przemówieniu pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że szóstoklasiści nie będą pisali sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej i w przyszłym roku, zamiast do gimnazjum, najprawdopodobniej pójdą do klasy siódmej. Głos zabrali również goście uczestniczący w uroczystości – zastępca Burmistrza Miasta pan Damian Nietrzeba oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Klimowicz. Po apelu wychowawcy wraz z podopiecznymi udali się do swoich klas. A od jutra…czas na naukę!

Więcej »