Archive for Marzec, 2017

Uwaga!

Zmiana planu lekcji od 3 kwietnia 2017r.

zobacz plan

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Spotkanie z panią muzyką

26 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z Panią Muzyką dla klas I-III. W role aktorów wcielił się Emil, Łukasz i Gabrysia z klasy 3d. Tematem były „Cztery pory roku”. Dzieci poznały następujące instrumenty: flet poprzeczny oraz tubę. Dowiedziały się również, co to jest muzyka ilustracyjna.  Na koniec odbył się konkurs z wiedzy o muzyce. Wywiązała się zacięta walka między uczennicami klasy 3c i 3d.  I miejsce zdobyła Dominika z klasy III d. Weźmie ona udział w czerwcowym konkursie finałowym.

Więcej »

KONKURS RECYTATORSKI

22 marca w klasach I-III SP odbył się Konkurs Recytatorski. Z każdej klasy udział wzięły dwie osoby. Dzieci recytowały wiersze polskich poetów i zachwycały dykcją, doborem repertuaru i interpretacją. Spośród uczniów wytypowano dwóch zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w Miejskim Konkursie Recytatorskim w Kętrzynie. Wyniki zmagań są następujące:

Miejsce I: Agata  Trafarska kl. IIc i Wiktoria Siergiej kl. III d

Miejsce II: Maja Kopczyńska kl. III b i Cyprian Włosik kl. III b

Miejsce III: Emil Bednarczyk kl. III d i Antoni Jowsa kl. III a

Spośród wszystkich recytacji wybrano dwa wyróżnienia. Otrzymali je Adam Gajdowski kl. I  i Mateusz Palamar kl. 2d.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                       Ewelina Chałkowska-Dwulat

Więcej »

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie nie biorą udziału w rekrutacji, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny w terminie od 23.03.2017r.  do 31.03.2017r.

Deklaracje można odebrać u nauczycielek w grupie.
 

SZANOWNI RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016r.poz.59), Zarządzeniu Nr44/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011-2014. /Dzieci 6 letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego./ Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Formularze rekrutacyjne są wydawane w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość, określone w ustawie Prawo Oświatowe :
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) Kandydat uczęszczał do żłobka – 3 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola -4 pkt.
3) Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracujących/studiujących w trybie dziennym lub samotna matka/ojciec /opiekun prawny pracujący lub studiujący w trybie dziennym – 5 pkt.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn

KONKURS PLASTYCZNY „ZACZYTANA SZKOŁA”

W związku z udziałem naszej szkoły w akcji czytelniczej „Zaczytana szkoła” uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym.                                Dzieci wykonały 42 prace plastyczne. Były one bardzo ładne, wykonane różnymi technikami plastycznymi . Wybrać zwycięzców było bardzo trudno, gdyż pomysłowość autorów zachwyciła jury.Komisja brała pod uwagę samodzielność wykonanych prac.                                                                                 Zwycięzcami okazali się:

 I MIEJSCE –JULIA  DWULAT z klasy III A  ,                          

    II MIEJSCE –  MICHAŁ  JANUSZANIS  z klasy II A                                                                                                            

                          MARCEL WIDUTO z klasy III A

III MIEJSCE-MAJA JACHIMEK z klasy III C

                          NIKODEM PIETRASZEK z klasy II D.  

Wyróżnienia otrzymali;

KAROL SOBIECKI  z klasy II D ,MAJA TENUS Z z klasy I A oraz DOMINIKA TUNKIEWICZ   z klasy II D  .

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nagrody ufundowała Rada Rodziców

                                                                                                                                                                                  Organizatorem konkursu była Joanna Pyra

Więcej »

Eksperymenty w III d

Klasa III d jest żądna wiedzy. Uczniowie bardzo lubią wszelkiego rodzaju eksperymenty. Doświadczenie z octem i sodą oczyszczoną, które wykonywaliśmy na lekcji, zaktywizowało wszystkie dzieci. Chętnie i niezwykle starannie wykonywały kolejne etapy zadania . Efekt – „pieniące się potwory” – wywołał dużo radości.

Eksperymenty pozwalają na przyswajanie często trudnej wiedzy, w przystępny i przyjemny sposób. Rodzice uczniów sugerują, że lekcje z doświadczeniami powinny się odbywać jak najczęściej. Nauka przez zabawę to jest to!

Więcej »

FILHARMONIA KLAS I-III

W tym miesiącu uczniowie klas I – III wzięli udział w lekcji muzycznej pt. „Smyczkowe Opowieści”. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy III A i III B SP.

Podczas barwnej muzycznej opowieści poznali instrumenty muzyczne: skrzypce oraz wiolonczelę. Nie obce są im już słowa: solo, duet i trio.

Na zakończenie dzieci wyżej wymienionych klas wzięły udział w konkursie muzycznym. Byli to: Kinga Ciborska ucz. kl. III B, Nina Plichta ucz. kl. III B oraz Błażej Jaskólski ucz. kl. III A.

Zwycięzcą okazał się Błażej Jaskólski z kl. III A . Bezbłędnie odpowiedział na wszystkie pytania,oraz wykazał się  świetnym refleksem.W nagrodę oprócz dyplomu otrzymał muzyczny kubek.

Błażej weźmie  udział w finałowej rozgrywce wiedzy o muzyce w miesiącu czerwcu.Trzymamy kciuki!!

Więcej »

SZACH, MAT, PAT- KOLEJNY TURNIEJ ZA NAMI!

4 marca w kinie ,,Gwiazda’’ w Kętrzynie odbył się kolejny Turniej Szachowy. Jak zawsze uczniowie naszej szkoły toczyli boje i zachwycali formą. Tym razem siedmiu naszych zawodników mierzyło się z bardzo trudnymi przeciwnikami. Wyniki poszczególnych lig są następujące:

Liga I: Michał Januszanis i Mateusz Woźniak V miejsce

Weronika Kieszek – IX miejsce

Liga III: Szymon Kardas –I miejsce

Ignacy Cwalina- II miejsce

Bartosz Ciunel- IV miejsce

Kornelia Markowska- V miejsce

Warto podkreślić, że z każdym turniejem gramy coraz lepiej. Zapał naszych dzieci i radość z jaką grają sprawia przyjemność nie tylko im samym ale również rodzicom i opiekunom. Kolejne, trudne mecze już w kwietniu. Trzymajcie kciuki a my was nie zawiedziemy!!!

     Ewelina Chałkowska -Dwulat

Więcej »