Archive for Wrzesień, 2017

Życzenia od minister edukacji na rozpoczęcie zajęć w szkołach

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

niech rozpoczynający się nowy rok szkolny 2017/2018 będzie dla wszystkich czasem pełnym sukcesów i radości.

Życzę, aby wyzwania, jakie pojawią się w najbliższych miesiącach były dla każdego źródłem satysfakcji i dodawały motywacji do dalszych działań.

Nauczycielom oraz uczniom składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń. Rodzicom – dobrej, owocnej współpracy ze szkołą oraz wielu sukcesów Państwa dzieci. Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego pełen pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i poznawaniem świata.

Szczególne życzenia kieruję również do uczniów i rodziców mieszkających poza granicami naszego kraju, a także kadry pedagogicznej pracującej za granicą. Niech nowy rok szkolny będzie czasem wielu sukcesów edukacyjnych oraz wzmacniania więzi z Polską i ojczystym językiem.

Życzę wspaniałego roku szkolnego 2017/2018.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

W przygotowanej przez nas publikacji zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśniamy, na czym polegają nowe rozwiązaniach zawarte w prawie oświatowym oraz przypominamy o już obowiązujących przepisach.

Zachęcamy rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele są zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.

Broszura informacyjna

Więcej na stronie MEN

Życzenia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele,
Uczniowie i  Rodzice,
Przedstawiciele organów prowadzących
w województwie warmińsko-mazurskim

Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2017/2018, pierwszy  w zreformowanej szkole. Od 1 września zacznie funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia oraz obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W życie wejdą przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe. Życzę wszystkim społecznościom szkolnym, aby zmiany wynikające z reformy edukacji sprzyjały rozwojowi szkół i placówek, a działania podejmowane w ich ramach były ukierunkowane przede wszystkim na rozwój ucznia i jego potrzeby.

U progu nowego roku Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Wszystkiego dobrego.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami

Przedstawicielom organów prowadzących życzę, by rok szkolny 2017/2018 był rokiem satysfakcjonującej pracy, rokiem trafnych decyzji i zrealizowanych planów.

Wszystkim społecznościom szkolnym, instytucjom oświatowym oraz środowiskom pracującym na rzecz edukacji życzę  dobrego nowego roku szkolnego.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Spotkanie autorskie z pisarzem Tomem Justyniarskim

7 września o godzinie 10.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem Tomem Justyniarskim, autorem nowo wybranej lektury szkolnej pt.:”Psie troski” . Wezmą w niej udział uczniowie klas I-IV SP.”Psie troski” zajęły I miejsce w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wybierzmy wspólnie lektury ” w dwóch kategoriach: wg głosów nauczycieli i rodziców. Książka w rankingu wyprzedziła nawet ” Harrego Pottera”! Wcześniej „Psie troski” stanęły na podium w konkursie RMF FM na „Najpiękniejszą książkę dla Dzieci”. Uczestnicy prelekcji będą mieli możliwość przeżycia niezapomnianego spotkania z pisarzem, oraz  zdobycia autografu .Cena książki ,którą chętne dzieci będą mogły zakupić to 20 zł.Po skończonej lekcji uczniowie klasy IV odwiedzą schronisko w Pudwągach ,gdzie zawiozą zebrany pokarm dla piesków i kotków.Jeżeli chcesz się włączyć do akcji pomocy zwierzętom przynieś ryż ,makaron lub puszkę karmy  do sali 217 do czwartku 7.09 2017r .