3 maja

Pierwsze dni maja to nieliczne w naszym kalendarzu, radosne święta narodowe. 2 maja oddajemy cześć polskiej fladze, a 3 maja cieszymy się, że ty Polacy jako pierwsi w Europie uchwalili swoją konstytucję.

2

Przypomnijmy sobie tę ważną i ciągle aktualną lekcję historii.

Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy o najważniejszych sprawach naszego państwa decydowali rosyjscy ambasadorzy, posłowie Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791  uchwalili konstytucję. Była ona wyrazem zdecydowanej woli naprawy ustroju Rzeczypospolitej i uwolnienia kraju od wpływu obcych mocarstw. Konstytucja likwidowała liberum veto, wolne elekcje i konfederacje. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadzała trójpodział władzy. Prace nad dokumentem trwały wiele miesięcy. Uczestniczył w nich król Stanisław August Poniatowski. Ostateczny kształt ustawy był dziełem władcy, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Scypiona Piatollego.

Niestety Konstytucja 3 Maja i uchwalone przez Sejm Wielki reformy nie uratowały Rzeczypospolitej. Brak zgody narodowej, egoizm uprzywilejowanych grup społecznych i zbrojna interwencja sąsiednich mocarstw doprowadziły do największej w naszych dziejach katastrofy – utraty niepodległości.

autor artykułu: Elżbieta Krzak

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.