Etapy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

  1. Od 4.05 do 9.06. 2017 roku wypełnienie i złożenie podania o przyjęcie do szkoły.
  2. Od 23.06 do 27.06. godz. 14.00. Dostarczenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Należy to zrobić osobiście lub przez osobę upoważniona (rodzic, rodzeństwo, krewni).
  3. 30.06.2017 rok godz. 10.00. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 30.06 do 10 07.2017 roku. Dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego (składają je ci, którzy wcześniej dostarczyli tylko kopie) oraz zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (tylko dla uczniów, którzy wybrali technikum). Dostarczenie oryginału jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
  5. 11.07.2017 godz. 10.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – tablica ogłoszeń w szkole.
//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.