Wspominamy i pamiętamy o tobie Janie Pawle II

Dokładnie dzisiaj 22.10.2015 r. mija 37 lat od inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II. Pierwszy od ponad 450 lat biskup Rzymu nie pochodzący z Włoch, zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego Pontyfikat, trzeci pod względem długości w dziejach, wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i świata. Nazywany papieżem pielgrzymem spotykał się z ludźmi cierpiącymi i niestrudzenie docierał wszędzie tam, gdzie było łamane prawo człowieka do wolności i godnego życia. Specjalne miejsce w pielgrzymowaniu Jana Pawła II zajmowała młodzież. Nie tylko polska, ale młodzież z całego świata. Z nią papież nawiązał szczególnie bliski kontakt. Dlatego to dzisiaj w rocznicę Pontyfikatu młodzież i dzieci naszej szkoły uczciła pamięć Ojca Świętego uczestnictwem we Mszy Świętej, w parafii św. Brata Alberta. Z kolei klasa II A Gimnazjum w montażu słowno-muzycznym na hali MOSiR zaprezentowała fragmenty wspomnień Jana Pawła II, Jego myśli oraz poezję utworów polskich wieszczów, na których Papież wzrastał i które towarzyszyły mu przez całe życie.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.