Dzień dla Kętrzyna

Uczniowie Zespołu Szkół nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie postanowili w ostatnich dniach roku szkolnego zaakcentować 660. rocznicę powstania miasta. Jubileusz zorganizowano pod hasłem: „Dzień dla Kętrzyna”, którego koordynatorkami były: Elżbieta Krzak i Joanna Małkiewicz. W tym dniu uczniowie podjęli dwa działania.

Pierwszym z nich był quest, opracowany przez klasę II c gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Gra terenowa zachęciła uczniów do zwiedzania nieznanych bądź zapomnianych zakątków naszego miasta: cmentarza z okresu I wojny światowej, kamienia milowego, gimnazjum, w którym kształcił się  Wojciech Kętrzyński, dawnej synagogi, cokołu pomnika 4. Regimentu Grenadierów. Konieczność rozwiązania zagadek, związanych  z tymi miejscami, sprawiła, że dzieciaki aktywnie zaangażowały się w poznawanie historii miasta.

Następnie uczniowie mieli wykonać ilustrację wybranej cząstki naszego miasta. Etap: „Narysuj mi Kętrzyn” zakończył się wspaniałymi pracami plastycznymi, odwzorowującymi np. ratusz, jeziorko, fontanny, stadninę ogierów.

Zabawa była przednia. Naszemu miastu życzymy dobrego startu w następne 660 lat.

Autor artykułu: Joanna Małkiewicz

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.