Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Zrozumieć świat”

          

W dniach 18 listopada i 2 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie sześć nauczycielek klas gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Zrozumieć świat” przeszło szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych.

Szkolenie listopadowe dotyczyło „TIKOK – czyli gamifikacyjne zorganizowanie edukacji w środowisku online” natomiast ostatnie, grudniowe związane było z „TIKOKIBSE+, czyli rozwijanie kompetencji miękkich na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, w tym kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczących kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie”.

W ramach projektu zrealizowanych było ogółem 40 godzin dydaktycznych podzielonych na cztery szkolenia metodyczne po 10 godzin każde.

Szkolenia w ramach projektu „Zrozumieć świat” były okazją do doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu tj. projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wykorzystania metody badawczej, organizacji lekcji z wykorzystaniem pracy grupowej uczniów, planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. Wiedza zdobyta podczas szkoleń niewątpliwie podniesienie efektywność nauczania, jak również uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły.              

Realizowane one były w formie dynamicznych i intensywnych warsztatów oraz w trybie team teaching (w parze prowadzących) dla aktywizacji, facylitacji i indywidualizacji pracy. Szkolenia te płynnie integrowały teorię z praktyką. Wykorzystywanie przez nauczycieli metody badawczej przyczynią się również do kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie m.in. przedmiotów przyrodniczych tj. umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania i selekcji informacji, wnioskowania na podstawie przebiegu i wyników eksperymentu, projektowanie eksperymentu i samodzielności myślenia.

Projekt „ Zrozumieć świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.