Konferencja Programu „Laboratorium” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

6 marca 2018r., uczniowie klasy III C gim. uczestniczyli w konferencji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu pt. „Laboratorium” w powiecie kętrzyńskim. W konferencji wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Burmistrz Miasta Reszla – Marek Janiszewski, Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk Technicznych UW-M – dr. Jerzy Domański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – Grzegorz Prokop, Prezesa Zarządu REMA S.A. – Stefan Kołakowski, Ewa Wierczuk z W-M ODN.

Uroczystość rozpoczął występ szkolnego zespołu pieśni i tańca.  Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących sytuacji na rynku pracy w powiecie kętrzyńskim, oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników. Prodziekan dr. Jerzy Domański przedstawił ofertę współpracy Wydziału Nauk Technicznych  UW- M w ramach programu „Laboratorium”. Pani Ewa Wierczuk  poruszyła temat „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”. Na koniec uczniowie Szkoły Podstawowej w Łankiejmach przedstawili prezentację z dotychczasowych wycieczek zawodoznawczych.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.