Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Punktualnie o godzinie 9.00 w dużej hali sportowej rozpoczął się apel  kończący rok szkolny 2017/2018. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Pani Bożena Mickiewicz krótko podsumowała to wszystko, co wydarzyło się w naszej placówce przez ostatnie 10 miesięcy.  W sposób szczególny podziękowała nauczycielom: p. A. Machniewskiej, p. J. Zapaśnik, p. E.Gnyli i p. W. Jałoszewskiemu. Wręczyła też Nagrodę Dyrektora uczniowi klasy III a gimnazjum A. Chmielewskiemu. Uhonorowała uczniów klas III SP, którzy najlepiej napisali trzecioteścik oraz ich starszych kolegów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

Tradycyjnie wręczyła stypendia naukowe „najlepszym z najlepszych”. W tym roku są to: U. Łempicka, J. Szulc, K. Knodel, W. Obolewicz, J. Archacka, J. Trypucka, A. Jowsa, I. Zborowska, W. Pupel, K. Warno, K.Warda.

Głos zabrali również przybyli goście: Zastępca Burmistrza Pan Damian Nietrzeba oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Weronika Szewczuk. Oboje życzyli uczniom bezpiecznego wypoczynku. Pan Burmistrz wręczył również nagrody książkowe trzem wyróżniającym się uczennicom.

Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali nagrody z rąk wychowawców i p. Dyrektor. Nagrodzono również członków różnych kółek zainteresowań, organizacji szkolnych i sportowców.

Na zakończenie absolwenci gimnazjum tradycyjnie złożyli ślubowanie.

Po spotkaniach z wychowawcami w klasach WAKACJE AD 2018 należało uznać za oficjalnie rozpoczęte. Wszystkim uczniom życzymy, aby były one niezapomniane i przede wszystkim bezpieczne!

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.