Analiza leksykalna i kulturowa newslettera

Analiza leksykalna i kulturowa newslettera/ Joanna Hryniewicz- Wyszyńska

Korespondencja ze szkołą z Australii oprócz wymiernych korzyści dla korespondujących , wnosi również wartość  dodaną w naukę pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy 3 a,c,d gimnazjum, grupa zaawansowana, nie mogli  uczestniczyć w projekcie Pen Pal Clubu. Ograniczeniem był  fakt, iż uczniowie ci kończą szkołę za kilka miesięcy, natomiast szkoły w Australii mają rok szkolny od stycznia do grudnia. Jednak byli oni bardzo otwarci na wszelkie dodatkowe materiały, które otrzymaliśmy w kopercie z listami. Oprócz kolorowego przewodnika z Kalibbari i mnóstwa ulotek, dostaliśmy newsletter ze szkoły.

Uczniowie, którzy językowo prezentują bardzo wysoki poziom leksykalny, z zaciekawieniem podjęli się zadania przeczytania i przeanalizowania pod kątem językowym i kulturowym newslettera od pani dyrektor szkoły z Kalibbari.

Była to również dla nich możliwość czytania autentycznego tekstu źródłowego bez adaptacji i ułatwień które występują w podręcznikach do nauki j. angielskiego.

Już od samego początku uczniowie byli zaskoczeni faktem, że szkoła posiada swoją wizję, którą umieszcza w podtytule gazetki.

„Our school is here to … provide a supportive environment for students to develop relevanant skills. knowledge, attitudes and values that maximise individual potential in a global society”

„Nasza szkoła jest tutaj po to ….aby zapewnić środowisko wsparcia dla uczniów, do  rozwinięcia odpowiednich umiejętności. wiedzy, postaw i wartości, które maksymalizują indywidualny potencjał w społeczeństwie globalnym

Szkoła prowadzi programy wspierające  uczniów w ich ścieżce zawodowej. Skupienie się na mocnych stronach uczniów oraz pielęgnowania i dostrzegania tych umiejętności, które mają znacznie dla życia zawodowego. Utworzone są programy edukacyjne a szkoła dodatkowo współpracuje z instytucja DURACK, która wspomaga szkołę dając możliwości uczestniczenia w kursach przygotowujących ich do kariery w wybranej przez siebie branży.

Szkoła jest nastawiona na uczenie tolerancji, przez akceptowania inności oraz odnajdywaniu w niej drogi do rozumienia innych „Unity through diversity”, który jest tematem przewodnim tegorocznego festiwalu szkolnego  Zest Festival.

Newsletter zawierał również strony internetowe, za pomocą których uczniowie mogli sprawdzić poziom kompetencji umiejętności czytania i pisania oraz liczenia przed przystąpieniem do egzaminu ONLA.

Leksykalnie, uczniowie w trakcie analizy napotkali  szereg nowych wyrażeń lub zwrotów, których znaczenie poznawali w nowym kontekście, co było ćwiczeniem najważniejszej umiejętności. Poprzez język obcy uczniowie weryfikują bowiem sposób  wysławiania w języku ojczystym. Zwroty które były analizowane, mimo tego że były trudne i wymagające intensywnego wysiłku umysłowego okazały się być zwrotami popularnymi w codziennym języku polskim.

newslett 1

newsl 2

newsletter 3

newsl 4

 

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.