„Red Roses”- aktywne oglądanie filmu anglojęzycznego

„Red Roses” aktywne oglądanie filmu anglojęzycznego/ Joanna Hryniewicz-Wyszyńska

Jedną z najtrudniejszych umiejętnością w nauce języka angielskiego jest rozumienie ze słuchu. Można by powiedzieć, że wystarczy słuchać w oryginale języka mówionego. żeby nauczyć się rozumienia.  Jednak jest  to tylko polowa sukcesu. Trzeba też wiedzieć czego słuchać, ile słuchać oraz co z tym potem zrobić, żeby nauka przyniosła rezultaty. Ale to już jest tajemnica zawodowa warsztatu nauczyciela.

Uczniowie z klasy 4 c SP bardzo chętnie przystąpili do serii lekcji, które miały za zadanie zwiększenie kompetencji w rozumieniu języka angielskiego. Lekcje te odbywały się przez miesiąc, w każdy piątek. Wybranym filmem był film „Roses” na poziomie leksykalnym dobranym do poziomu uczniów: film zawierał popularne zwroty dnia codziennego ze sporadycznymi zwrotami które wykraczają poza program nauczania. Fabuła również zainteresowała uczniów, gdyż mówiła o tym jak nastolatek próbował zapoznać dziewczynę, którą wcześniej zobaczył.

Film został podzielony na sekwencje, z których każda analizowana była na osobnej lekcji. Zwroty językowe były utrwalane systematycznie na każdej lekcji, a dodatkowo uczniowie sprawdzali w słowniku online znaczenie słów, których nie znali. Często uczniowie kojarzyli pewne zwroty lub, kiedy nie mogli przypomnieć sobie znaczenia słów, mówili „przecież to już mieliśmy, to słowo/ zwrot były w unicie …( i tu padał numer unitu)”.

Oglądanie filmu utrwaliło nowo poznane słownictwo oraz struktury językowe, w szczególności pytania o życie osobiste, spędzanie czasu wolnego, preferencje, zwroty grzecznościowe przy przyjmowaniu gości, oferowanie herbaty/ czegoś do picia, pytanie o rodzaj muzyki, zaimki osobowe w formie dopełnienia, pytania i odpowiedzi . Natomiast ćwiczenia utrwalające i aktywizujące rozwinęły kompetencje językowe szczególnie w zakresie słuchania, mówienia oraz reagowania językowego.

Dodatkowym zadaniem oraz utrwaleniem słownictwa było układanie zdań z nowo poznanymi wyrazami/zwrotami. Uczniowie samodzielnie tworzyli zadania zapisując je zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zdania były czytane i tłumaczone przez wszystkich uczniów.

Zajęcia bardzo się uczniom podobały, nie tylko z tego powodu, iż nie były w formie „książkowej”, lecz również dlatego, iż oswajały z percepcją słowa słyszanego, oswajały ze środowiskiem języka obcego, utrwalały schemat pytań i odpowiedzi, oraz  najbardziej powszechne słownictwo. Zachęcam rodziców do wspólnego obejrzenia filmu ze swoim dzieckiem i posłuchaniem jak potrafi tłumaczyć 🙂

 

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.