Trening efektywnego czytania po angielsku

Trening szybkiego czytania po angielsku/Joanna Hryniewicz-Wyszyńska

W klasie IV c SP wprowadziłam ćwiczenia mające na celu zwiększenie tempa czytania a co za tym idzie poprawę jakości czytania. Moim celem było zwrócenie uwagi na sam proces czytania, poprawnej wymowy oraz zmaksymalizowanie wysiłku umysłowego w proces dekodowania-kodowania znaków literowych

Czytanie to złożony proces włączający nie tylko koordynację wzrokową, intensywną pracę intelektualną mającą za zadanie kojarzenie znaków pisma danego języka z treścią tekstu  lecz również pracę strun głosowych, ćwiczenia wymowy i dykcji.
Zaczyna się on od  powstania na siatkówce oka obrazów graficznych, stanowiących odbicie czytanego tekstu. Następuje potem przesłanie nerwem wzrokowym obrazu  do części korowej analizatora wzrokowego. Tu następuje spostrzeżenie znaków graficznych, czyli rozpoczyna się proces intelektualny. W dalszym przebiegu tego etapu następuje pobudzenie procesów kojarzeniowych oraz interpretacja impulsów wzrokowych. Czas trwania tego procesu u przeciętnego czytelnika to ok. 1 ÷ 1,5 sek / słowo.

Podstawowe korzyści, jakie zdobywa  uczeń dzięki opanowaniu umiejętności szybkiego czytania :

  • szybciej będzie się uczył,
  • będzie miał satysfakcję z nauki,
  • polubi czytanie,
  • uwierzy w swoje możliwości,
  • zwiększy swoją motywację do nauki,
  • zmniejszy codzienny szkolny stres,
  • stanie się bardziej samodzielny

22 marca 2016, po raz pierwszy realizowaliśmy czytanie na czas podczas lekcji  języka angielskiego. Uczniowie mieli za zadanie samodzielne ćwiczenie przez  5minut, określonego tekstu składającego się z 63 słów, a następnie każdy uczeń czytał na czas. Zaznaczone było, iż głównym celem jest indywidualne zwiększenie tempa czytania , lecz uczniowie sami zaczęli wyznaczać „zwycięzców” tego zadania.

Poniżej dane przedstawiające indywidualne  postępy każdego ucznia oraz najlepszy czas na tle całej klasy. Ponieważ uczniowie prosili o anonimowość, zamiast nazwisk umieściłam nr z dziennika oraz inicjały. Pierwszy wynik to czytanie na lekcji/ drugi wynik to czas po przećwiczeniu w domu. Wszyscy uczniowie znacznie poprawili umiejętność czytania w zakresie danej czytanki. Czytanka składała się z  63 słów. Trzy najlepsze wyniki zostały wytłuszczone:

1.BK: 28,68/25,69

2.CM.34,24/23,33

3.CM. 30,64/20,1

4.DF. 14,33/11,54

5.G J. 44,33/23,35

6.G J. 19,02/13,35

7.MM.32,38/26,35

8. PI. 25,29/20,15

9.PW. 23,93/20,40

10.TJ. 23,64/16,17

11.TD. 19,60/12,87

12.TJ. 23,08/16,51

13.WK. 20,29/15,31

14.WK. 21,38/13,88

15.WO. 30,77/17,02

16.ZA. 12,87/11,69

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.