Biblioteka szkolna promuje czytelnictwo

Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu promującego czytelnictwo pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – PRIORYTET 3”. Celem tego projektu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  W ramach realizacji PRIORYTETU 3  nasza biblioteka szkolna pozyskała środki finansowe na uatrakcyjnienie księgozbioru. Zakup nowości poprzedzony będzie przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów badającej ich czytelnicze zainteresowania i potrzeby. To umożliwi dokonanie wyboru najciekawszych pozycji książkowych zarówno dla najmłodszych czytelników, jak i młodzieży.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji placówek bibliotecznych oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy do podania swojej propozycji dotyczącej zakupu konkretnych nowości książkowych ( codziennie od 8 do 16 w bibliotece  szkolnej).

Anna Banasiak & Joanna Widuto

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.