25 września w naszej szkole odbyły się wybory do SU. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum wybierali spośród piętnastu zgłoszonych kandydatów. Dziesięć osób z największym poparciem weszło w skład Samorządu Uczniowskiego. Są to:

Patryk Masłowski, klasa III b gimnazjum

Kacper Zieliński, III b gim.

Oskar Świder, III b gim.

Julia Czumaj, III a gim.

Michał Samotyha, II a gim.

Iza Kadelska, II a gim.

Weronika Obolewicz, I c gim.

Kacper Młyńczak, VI b

Kacper Sznip, V

Joanna Kreczman, IV a

Opiekunkami SU zostały panie: Anna Jankowska i Marzena Pniewska-Hałuszka.

29 września, podczas pierwszego zebrania, wybrano prezydium SU. Przewodniczącym został Michał Samotyha, jego zastępcami – Joanna Kreczman i Oskar Świder, zaś sekretarzem – Patryk Masłowski.

U

U

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.