Ważne dla rodziców

UWAGA RODZICE!!!

W każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 16:00 – 17:30,

odbędą się konsultacje dla rodziców.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018-2019

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 2018-19


Plan lekcji


Uwaga! Zmiana Konta Rady Rodziców.

Wpłaty na Radę Rodziców proszę przelewać na konto

w Banku Spółdzielczym w Reszlu Oddział w Kętrzynie.

NUMER KONTA BANKOWEGO 50 8851 0008 3005 0508 0346 0001

Prezydium Rady Rodziców

Comments are closed.