Patron

Życiorys Patrona naszej szkoły MACIEJA KALENKIEWICZA „KOTWICZA”

 

Ppłk dypl. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” stawiany jest w rzędzie najwybitniejszych oficerów polskich II wojny światowej, porównywany nawet z gen. „Grotem” Roweckim. Jego życiorys ogniskuje wszystkie elementy polskiego eposu.

 

Maciej Kalenkiewicz urodził się w 1906 roku, w ziemiańskiej rodzinie, na kresach wschodnich. Otrzymał staranne wykształcenie wojskowe i techniczne. W czasie wojny obronnej 1939 roku walczył w Suwalskiej Brygadzie Kawalerii, później jako zastępca legendarnego „Hubala”. We Francji i Anglii, pracując w sztabie Naczelnego Wodza, przeforsował zorganizowanie polskich oddziałów spadochronowych i nawiązanie łączności lotniczej z okupowaną Polską ( Cichociemni ). W składzie ekipy jednego z pierwszych takich lotów, w grudniu 1941 roku, przedostał się do Polski. Przez dwa lata pracował w Oddziale Operacyjnym Komendy Głównej AK w Warszawie.

W Lutym 1944 roku, realizując marzenia o walce w polu, objął dowództwo Zgrupowania Nadniemeńskiego AK. Wspólnie z komendantem Okręgu Wileńskiego ppłk. Aleksandrem Krzyżanowskim (pseudonim Wilk) opracował plan wyparcia Niemców z Wilna. Plan ten pod kryptonimem „Operacja Ostra Brama” stanowił część składową akcji „Burza”.
W operacji nie wziął udziału z powodu rany i konieczności amputacji ramienia. Między cofającymi się oddziałami niemieckimi a nacierającymi sowieckimi „Kotwicz” na czele oddziału AK, przedzierał się w kierunku Warszawy. Nie dotarła do niego depesza z Komendy Głównej AK, mianująca go podpułkownikiem i dowódcą Okręgu Nowogródzkiego AK.

Zginął 21 sierpnia 1944 roku, w walce z oddziałami NKWD pod Surkontami.

 

 

Maciej Kalenkiewicz został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Spoczywa na cmentarzu żołnierzy w Surkontach na Białorusi.

 

 

To krótki życiorys żołnierza. Jednak Maciej Kalenkiewicz to także mąż i ojciec. W okupowanym kraju zostawił żonę i dwie córki.
To także poeta, którego wiersze świadczą o wrażliwości tego ambitnego człowieka.
Idee, o które walczył i bohaterska śmierć na polu walki, są dowodem najwyższego heroizmu i ofiary dla Ojczyzny.

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie, w drodze plebiscytu, wybrali Go na swego patrona. W dniu 14 października 1993 roku Kurator Oświaty w Olsztynie nadał Szkole Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie imię ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”.

Comments are closed.