Apel podsumowujący I półrocze

6 lutego na piątej godzinie lekcyjnej odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Bożena Mickiewicz przedstawiła krótkie zestawienie – średnich ocen i frekwencji poszczególnych klas. Zaapelowała do uczniów, by zrobili wszystko, aby na koniec roku te statystyki wyglądały dużo lepiej. Uczniom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w nauce lub sporcie, wręczyła stypendia. Otrzymali je: Jan Szulc, Weronika Obolewicz, Urszula Łempicka, Kamil Knodel, Julia Archacka, Karol Skórka, Julia Trypucka, Joanna Kreczman, Antoni Jowsa, Karolina Warno i Wiktoria Pupel.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Aneta Machniewska i p. Joanna Zapaśnik ogłosiły wyniki dwóch konkursów: „Góra grosza” i „Tydzień kolorów”.

Na zakończenie zebrani mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu aktorów koła teatralnego „Antrakt”, którego opiekunem jest p. Agnieszka Kreczman.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.