LEKCJA AKCEPTACJI

            17 maja, podczas godziny wychowawczej, odwiedziłyśmy klasę II A gim. Naszym celem było kształtowanie świadomości młodzieży na temat zaburzenia coraz częściej diagnozowanego w ostatnich latach – autyzmu. Uczniowie w czasie lekcji poznali zagadnienia z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem, ze szczególnym naciskiem na ich trudności związane z radzeniem sobie we współczesnym świecie oraz w kontaktach z otoczeniem. Podczas zajęć wykorzystałyśmy materiały fundacji Synapsis. Uczniowie obejrzeli dwa filmy o osobach z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: „Podróż Marii”, „Inny szuka szczęścia”. Następnie dyskutowaliśmy na temat trudnych zachowań, porozumiewania się i kontaktów społecznych osób ze spektrum. Na podstawie zgromadzonych wiadomości uczniowie wypełnili ankiety „Jesteśmy różni”. Oceniali własne umiejętności w danym zakresie , porównując je z umiejętnościami Marii i Tomka – bohaterów filmów. Temat autyzmu nie jest już tej klasie obcy. Uczniowie chętnie wyrażali swoje przemyślenia, dzielili się nimi i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dziękujemy wychowawczyni Pani S. Rakiel za zaproszenie.

                         M.Olenkowicz &  K.Ciborska

 

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.